Kisműholdak fejlesztése a sokoldalúság és a könnyű reprodukálhatóság tükrében

Repüléstudományi Közlemények(2020)

引用 0|浏览3
暂无评分
摘要
A világűr mára már nem csak a gazdasági nagyhatalmak kiváltsága. A társuló technológia fejlődésének hatására bekövetkező költségcsökkenés eredményeképpen napjainkban akár egy kis cég, alacsony költségvetéssel is megmérettetheti magát a 21. század űrversenyében. Ehhez biztosítanak tökéletes platformot a nano- és mikroműholdak, amelyek alkalmazási lehetőségei folyamatosan bővülnek. Az egyre változatosabb hasznos terhek azonban értéktelenek a sokoldalú platformok és azok alapvető alrendszerei nélkül, mint például a fedélzeti számítógép, tápegység, kommunikációs egység vagy a műhold térbeli orientációjáért felelős alrendszer (Attitude Determination and Control System – ADCS). Így felmerül az igény egy olyan univerzális műholdplatform fejlesztésére, amelyben a létfontosságú alrendszerek biztosítva vannak különböző, harmadik fél által fejlesztett hasznos terhek, illetve tudományos kísérleti eszközök számára. Ezzel létrehozhatunk egy standardizált, költséghatékony és rugalmasan bővíthető, ezáltal még szélesebb körben elérhető kisműholdas platformot. A cikkben részletesen bemutatunk egy, a fentiekben leírt követelményeknek megfelelő univerzális CubeSatplatformot, kitérünk az egyedi mérnöki módszereket és megoldásokat igénylő fejlesztési folyamatokra, a nagy megbízhatóságú szoftvertechnológia előnyeire és a platform nyújtotta új lehetőségekre.
更多
查看译文
AI 理解论文
溯源树
样例
生成溯源树,研究论文发展脉络
Chat Paper
正在生成论文摘要