Typestate-Guided Fuzzer for Discovering Use-after-Free Vulnerabilities

Haijun Wang
Haijun Wang
Yi Li
Yi Li
Cheng Wen
Cheng Wen
Yuekang Li
Yuekang Li
Hongxu Chen
Hongxu Chen

international conference on software engineering, 2020.

Cited by: 4|Bibtex|Views21|Links

Code:

Data:

Your rating :
0

 

Tags
Comments