SAGA - Efficient and Large-Scale Detection of Near-Miss Clones with GPU Acceleration

Guanhua Li
Guanhua Li
Yijian Wu
Yijian Wu
Chanchal K. Roy
Chanchal K. Roy
Jun Sun
Jun Sun
Nanjie Zhan
Nanjie Zhan
Bin Hu
Bin Hu
Jingyi Ma
Jingyi Ma

SANER, pp. 272-283, 2020.

Cited by: 0|Bibtex|Views0|Links
EI

Code:

Data:

Your rating :
0

 

Tags
Comments